KLEMSAN – Astro rele MEASTRO 485

U okviru sve većih potreba da se razni uređaji povezuju u mrežu, firma Klemsan je napravila i Astro rele sa komunikacijom RS485 , tako da je omogućeno veoma lako programiranje, kao i daljinski pristup uređaju. Detalji o uređaju se mogu preuzeti na sajtu u dijelu “Uputstva”.