Kontakt

 

Ranka Kovačević
Direktor

Email: ranka@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)65/510-400
+387 (0)63/054-444

Jelena Miladić
FINANSIJE - LOGISTIKA UVOZ/IZVOZ

Email: jelena@elektrosistem.ba
Email: elsist@inecco.net
Telefon: +387 (0)63/391-532
+387 (0)51/420-340

Zdenko Kostecki
TEHNIČKA PODRŠKA

Email: tehnika@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)65/565-569
+387 (0)51/420-340

Marko Stijaković
INO KORESPONDENCIJA - MARKETING

Email: komercijala@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)63/391-537
+387 (0)51/420-340

MIRJANA GAJIĆ
ADMINISTRACIJA-KNJIGOVODSTVO

Email: komercijala3@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)63/391-535
+387 (0)51/420-340

Stipe Ivandić
KOMERCIJALA - NABAVA/PRODAJA

Email: stipe@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)63/391-534
+387 (0)51/420-340

Slaviša Milinković
KOMERCIJALA - NABAVA/PRODAJA

Email: info@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)63/391-533
+387 (0)51/420-340

Đoko Kovačević
MAGACIN

Email: info@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)51/420-340
+387 (0)51/420-341

Snežana Kovačević
MAGACIN

Email: info@elektrosistem.ba
Telefon: +387 (0)51/420-340
+387 (0)51/420-342

Lokacija

Kontaktirajte nas