O proizvođaču

Od 1986. god firma se bavi proizvodnjom mjernih i kontrolnih instrumenata u skladu sa industrijskim standardima. Mjerenje, konverzija i kontrola procesnih parametara: temperatura,pritisak, težina, protok, brzina,vlaga, brojači, vrijeme, Gen-Set kontrole....


Proizvodni program

  • Mjerni i kontrolni uređaji
  • Senzori
  • Kontrolni uređaji za industrijske aplikacije
  • Generator set kontroleri
  • Automatizacija u peradarstvu

Adobe Flash